lap-dat-mang-internet-wifi-viettel-internetviettel.net-1
lap-dat-mang-internet-wifi-viettel-internetviettel.net-2

LẮP ĐẶT MẠNG INTERNET WIFI VIETTEL

Bảng giá lắp đặt internet Viettel cho cá nhân

-27%
1.090.000
-6%
650.000

Bảng giá lắp đặt truyềnh hình Viettel

-6%
650.000
-27%
1.090.000

Bảng giá combo wifi & truyền hình

-27%
1.090.000

Bảng giá dịch vụ internet Viettel Doanh Nghiệp

-27%
1.090.000

Chương trình ưu đãi

-27%
1.090.000

Thủ tục hoà mạng

-27%
1.090.000